มังกรจักรพรรดิ

บอลลูนมังกรคู่ลวดลายจีนร่วมสมัย ความยาว 20 เมตร ตั้งตระหง่านงดงาม เสริมความเป็นสิริมงคล ณ ด้านหน้าศูนย์การค้า The Mall โคราช ในงาน “THE MALL HAPPY CHINESE NEW YEAR”

บริษัท บอลลูนอาร์ท จำกัด

 289/2 ซอยพัฒนาการ 20 ถนนพัฒนาการ

แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

อีเมล์ : balloonartthai@gmail.com  โทร : 091-889-9654

© 2023 by BalloonART Inflatables Customize the masterpiece l All right reserved